The National Federation of CPA Associations of the R.O.C.(NFCPAA) - CPA ASSOCIATIONS R.O.C.(TAIWAN)

ABOUT US

HomeABOUT USThe National Federation of CPA Associations of the R.O.C.(NFCPAA)
BACK

The National Federation of CPA Associations of the R.O.C.(NFCPAA)

  • Release date / 2019-01-10
  • Views / 1223

The National Federation of CPA Associations of the R.O.C.

 

2018-2021 Board

L-R (Back):
James Tai, Sheng-Fu Huang, Ivan Kuo, Chen Kun-Huang, Yang Yung-Cheng, Arvin Hsu, Barney Chen, Chou,Chih-Yang

L-R (Middle):
Teresa Hsaio, Liu Hsin-Tsung, Ting Tse Hslang, Lee Chung-Tsung, Chen Hsiu-Hua, Huang Shu-Ping,  Tsai  Hsaio-Chi, Beatrice Liu

L-R (Front):
Chiang Chung-Yi, Chang Shyuen-Chih, Hsaio  Chen Chi, Jaung Kwun-Ming,Charles Chen, Yih-ray Hwang, Han Wu, Chang,Wei-Chen, Liu Sheng-Chang

Chairman of the Board

Yih-Ray Hwang

Vice Chairman of the Board

Chang,Wei-Chen

Liu,Sheng-Chang

Han Wu

Chang,Shyuen-Chih

Hsaio, Chen Chi

Chiang,Chung-Yi

Director

Ting Tse Hslang

Chou,Chih-Yang

Ivan Kuo

Arvin Hsu

Sheng-Fu Huang

Beatric Liu

Yang,Yung-Cheng

Chen,Hsiu-Hua

Cai,Chao-Hung

Barney Chen

Teresa Hsaio

Liu, Hsin-Tsung

Chen,Kun-Huang

Lee,Shu-Min

Chief Supervisor

Jaung Kwun-Ming

Supervisor

Lee,Chun-Tsung

Huang,Shu-Ping

Tsai,Hsiao-Chi

Kuo,Chin-Jung

Chen,Hsieh-Chuan

Lu Lien Sheng