Taichung CPA Association - CPA ASSOCIATIONS R.O.C.(TAIWAN)

ABOUT US

HomeABOUT USTaichung CPA Association
BACK

Taichung CPA Association

  • Release date / 2019-01-01
  • Views / 596

Taichung CPA Association Board

 

The 3th Taichung CPA Association Board

(Left to Right)
Chang, Tzu-Hsin、Tseng, Done-Yuin、Huang, Hsiang-Ying、Liu, Sung-Yu Hsu, Chin-Hsing、Chen, Tung-Mao、Huang, Kuei-Chu、Shih, Wen-Tun Chen, Hdieh-Chuan、Joseph Hsaio、Fang, Wen-Pao、Joseph Yang Lin, Pa-Hung、Johnny Huang、Lin, Huifen、Chen, Hsiu-Chu

Chairman of the Board

Joseph Hsaio

Vice Chairman of the Board

Hsu, Chin-Hsing

Tsung-Takuo

Executive Director

Joseph Yang

Johnny Huang

Director

Chang, Tzu-Hsin

Lin, Huifen

Huang, Feng-Jung

Tseng, Done-Yuin

Chen, Hsiu-Chu

Shih, Wen-Tun

Chen, Tung-Mao

Fang, Wen-Pao

Liu, Sung-Yu

Huang, Hsiang-Ying

Chief Supervisor

Chen, Hsieh-Chuan

Supervisor

Huang Tzu-Ping

Lin, Pa-Hung

Lu, Pi-Chiao

Lin, Yu-Chun