Taiwan Provincial CPA Association - CPA ASSOCIATIONS R.O.C.(TAIWAN)

ABOUT US

HomeABOUT USTaiwan Provincial CPA Association
BACK

Taiwan Provincial CPA Association

  • Release date / 2019-01-05
  • Views / 965

Taiwan Provincial CPA Association

 

2019-2022 The 28th
Governor of the Taiwan Provincial CPA Association Board

Standing(left to right):

Zheng,Wen-Chang (Supervisor), Chen Jin-Yu(Director), Zheng Xian-Xiu(Supervisor), Chen Dong-Chang, Shiu Jiun-Cheng, Shin Shu-Hui, Lin Yu-Sheng, Shi Chun-Cheng, Su Shi-Zhong, Chen Bei-Wei, Hong Min-Gzhu , Wu Jia-Jin (Director), Shi Xing-Ling, Chen,Su-Ting(Supervisor)

Seated(left to right):

Chen Hsieh-Chuan, Liu Jia-Song (Vice Chairman Of The Board), Tian Qianlong (Retiring Chairman Of The Board), Huang Hsieh-Hsing (Chairman Of The Board), Wu Mei-Lian (Chief Supervisor), Yang Yong-Cheng (Vice Chairman Of The Board), Lai,Zhao-Hong (Retired Chief Supervisor)

Chairman of the Board

Huang Hsieh-Hsing

Vice Chairman of the Board

Tsai Chia-Lung

Liu Jia-Song

Yang Yong-Cheng

Chen Hsieh-Chuan

Director

Shi Chun-Cheng

Hong Min-Gzhu

Wu Jia-Jin

Shin Shu-Hui

Chen Bei-Wei

Su Shi-Zhong

Chen Dong-Chang

Chen Jin-Yu

Lin Yu-Sheng

Shiu Jiun-Cheng

Chief Supervisor

Wu Mei-Lian

Supervisor

Zheng Wen-Chang

Shi Xing-Ling

Zheng Xian-Xiu

Chen Su-Ting